SIGURIA E PËRGJITHSHME PËR PROFESIONISTËT E UJIT TE PIJSHEM DHE UJËRAVE TË NDOTURA

SIGURIA E PËRGJITHSHME PËR PROFESIONISTËT E UJIT DHE UJËRAVE TË NDOTURA

22-23 Tetor 2024, Tiranë

image-20240329143717-1.png

Ky kurs trajnimi synon identifikimin e rreziqeve të mundshme në vendin e punës dhe marrjen e masave parandaluese për të shmangur aksidentet. Përveç kësaj, kursi do të nxjerrë në pah rëndësinë e zhvillimit të programeve të vetësigurisë.

 

Ky kurs trajnimi është veçanërisht i dobishëm për punëtorët në departamentin teknik, duke përfshirë inxhinierët, teknikët dhe teknikët e laboratorit.

When
October 22nd, 2024 9:00 AM to October 23rd, 2024 6:38 PM
  • Register Participant