AFTËSI PERSONALE DHE PROFESIONALE

AFTËSI PERSONALE DHE PROFESIONALE

image-20240329144104-1.jpeg19-20 Nëntor, Tiranë

Ky kurs trajnimi trajton çështje që lidhen me standardet e punës cilësore, etikën, punën në grup, komunikimin, zgjidhjen e problemeve, menaxhimin e kohës, zgjidhjen e konflikteve, delegimin, vendimmarrjen dhe prezantimet efektive. Ky kurs trajnimi është i dobishëm për të gjithë punonjësit e ujësjellës kanalizimeve.

When
November 19th, 2024 9:00 AM to November 20th, 2024 6:41 PM
  • Register Participant