Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike, 3-5 nentor 2021

 Registration is closed for this event

TARIFAT E PJESËMARRJES NË KONFERENCË NË EURO

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në 30 shtator
Tarifat
01 tetor – 01 nëntor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 60 75 65 80
Kompani 90 105 95 115
Individë 60 75 65 80
Profesionistë të rinj 40 N/A 40 N/A
Studentë 15 15 15 15
Institucione Publike 60 75 65 80
OJF/ Donatorë N/A 90 N/A 100

*Tarifa e regjistrimit përfshin aksesin në transmetimet e drejtpërdrejta të sesioneve teknike të konferencës, sesionet plenare, diskutimet në panel dhe pjesëmarrjen në ekspozitën virtuale.

TË DHËNAT BANKARE PAGESËN

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKOS

 

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

 

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

SHUKALB

 

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

 

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102

SWIFT: FEFAALTRXXX

 


 

When
November 3rd, 2021 12:00 AM through November 5th, 2021 5:00 PM
Location
Online
Prishtina,
Kosovo
  • Register Participant