Konferenca dhe Ekspozita e 10-të e Përbashkët Ballkanike _ Ujërat nëntokësorë – Të bëjmë të padukshmen të dukshme

 Registration is closed for this event

TARIFAT E PJESËMARRJES NË KONFERENCË NË EURO

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në 30 shtator
Tarifat
01 – 30 tetor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 85 100 95 110
Kompani 120 135 130 160
Individë 85 100 95 110
Profesionistë të rinj 55 N/A 55 N/A
Studentë 25 25 25 25
Institucione Publike 85 100 95 110
OJF/ Donatorë N/A 120 N/A 135

*Tarifa e regjistrimit përfshin hyrjen në sesione, pritjen gala; dreka dhe pushimet për kafe.

Të dhënat bankare pagesën

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKOS

 

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

SHUKALB

 

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102    

SWIFT: FEFAALTRXXX

 

When
November 8th, 2022 6:00 PM to November 10th, 2022 5:00 PM
Location
Hotel Emerald
Prishtina,
Kosovo
Contact
Mobile: +355 69 6012782
Phone: +355 42 245 101
  • Register Participant