Konferenca dhe Ekspozita e 11-të e Përbashkët Ballkanike – Të Përshpejtojmë Ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme

 Registration is closed for this event

TARIFAT E PJESËMARRJES NË KONFERENCË NË EURO

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në 30 shtator
Tarifat
01 Tetor – 01 nëntor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 95 110 105 120
Kompani 130 145 140 170
Individë 95 110 105 120
Profesionistë të rinj 65 N/A 65 N/A
Studentë 35 35 35 35
Institucione Publike 95 110 105 120
OJF/ Donatorë N/A 130 N/A 145

*Tarifa e regjistrimit përfshin hyrjen në sesione, pritjen gala; dreka dhe pushimet për kafe.

Të dhënat bankare pagesën

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKALB

 

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë          

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102    

SWIFT: FEFAALTRXXX

 

SHUKOS

 

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

 

When
November 7th, 2023 6:00 PM to November 9th, 2023 5:00 PM
Location
Tirane, TR 1000
Albania
Contact
Mobile: +355 69 6012782
Phone: +355 42 245 101
  • Register Participant