Programi Menaxhimi i Aseteve

Programi i Menaxhimit të Aseteve:

  • Periudha e Ofrimit: Mars 2024 – Shtator 2024 në Tiranë.
  • Formati: 3 seminare nga 1 ditore dhe asistencë teknike mbi 7 muaj.
  • Grupi i synuar: Menaxhimi i lartë dhe i mesëm, duke përfshirë administratorët, menaxherët e financave, menaxherët teknikë dhe inxhinierët.
  • Objektivi kryesor: Të mundësojë pjesëmarrësit të zhvillojnë një Plan efektiv të Menaxhimit të Aseteve (AMP) duke siguruar funksionimin dhe mirëmbajtjen efikase të aseteve të kompanisë UK.
When
June 1st, 2024 12:00 AM to September 30th, 2024 12:00 AM
Location
Tirane, TR 1000
Albania
Contact
Mobile: +355 69 6012782
Phone: +355 42 245 101
  • Register Participant